Archivo por meses: julio 2013

Visita d’obra a la casa GG de Camallera

Ara mateix  a l’obra s’hi trobem treballant de forma simultània molts rams diferents:

Les instal·lacions ja estan traçades

DSCF4470 copy

Estem sorrejant  in situ la perfileria d’inoxidable

DSCF4473 copy

Estem col.locant els passsamans d’alumini a manera de juntes per poder executar el paviment de formigó : fresc sobre fresc (pavindus)

DSCF4519 copy

 

Estem plegant la xapa de zinc pel canaló central de recollida d’aigües pluvials

DSCF4495 copy

 

 

El Roger i el seu germà van fent la seva magnífica feina de margers

DSCF4525 copy

 

 

Visita d’obra a la casa GG de Camallera

Hem desencofrat el cèrcol perimetral. Malgrat hi ha hagut problemes en Julio ja els està solucionant donada la bona entesa que hi ha amb l’empresa Estructures Calonge.

DSCF4296 copia

Per altra banda hem començat el traçat de les instal·lacions i ja tenim preparades les bases per arrencar amb els murs de pedra seca.

DSCF4324 copia DSCF4312 copia

 

 

Casa GG a Camallera

Els remats de la coberta i el canaló de recolida d’aigua de pluja els farem de zinc. La façana és ventilada,  per la qual cosa  assegurarem l’estanqueitat a l’aigua i la no permeabilitat del vent a l’interior de la casa a través de les fusteries  treballant també amb xapes de zinc plegades.

Casa GG a Camallera

 

File0575_Página_2

 

File0575_Página_3

 

File0575_Página_4

 

 

Visita d’obra a la casa GG a Camallera

Avui estem executant els tancaments de termoargila de les façanes de la casa. Hem calculat que aconseguirem reduir la transmitància de façanes a 0,29W/ºCm2. La transmitància de la coberta serà de 0,27W/ºCm2. Ens estem acostant a una qualificació energètica A.
Hem formigonat el cèrcol de formigó i hem establert un procediment de curat rigoròs per garantir que no apareixin microfisures.

DSCF4286_72

DSCF4276