Casa a Barcelona, 1999-2000

Casa entre mitgeres al barri de El Guinardó de Barcelona, 1999-2000

Es tracta de la reforma, rehabilitació i ampliació d’una casa modernista entre mitgeres, a l’Avinguda Verge de Montserrat, al barri d’Horta Guinardó, a Barcelona. La casa estava en venda, amb un nivell de protecció i també d’afectació. El Xavier i la Lluïsa tenien bons records d’aquesta casa i la van comprar per anar-hi a viure amb els seus fills. L’objecte del projecte, tenint en compte el nivell de protecció volumètric que l’afectava va ser: a/ recuperar la volumetria inicial de l’habitatge enderrocant el cos de planta baixa d’il·legal construcció i que servia com a sala de banquets per a l’ús de restaurant que tenia darrerament la casa. b/ recuperar la volumetria inicial de l’habitatge en planta baixa, referent al cos construït vidrat en la façana posterior (pb+t), que existia en un origen. c/ recuperar la volumetria inicial de l’habitatge obrint la planta soterrani existent a l’espai interior de jardí. d/ mantenir la volumetria inicial en planta primera sense augmentar superfície construïda. Es va proposar obrir la façana de l’habitatge cap al jardí i aconseguir un bon assolellament i una bona ventilació. En planta soterrani la intenció va ser connectar-la al jardí tal com ho estava antigament i relacionar-la amb la planta baixa mitjançant un doble espai. Pel que fa a la façana de l’Avinguda de Verge de Montserrat, degut al caràcter protegit vam procedir a restaurar-la sense modificar en absolut la seva estructura.