Museu Santiago Ydanez a Puente de Genave, Jaen, 2010

Museu Santiago Ydáñez, Puente de Génave, Jaen, 2011.

El plantejament del projecte del Museu Santiago Ydañez es basa en: Reutilitzar els edificis de l’antiga fàbrica que ja existeix, reduir la petjada ecològica, integrar l’edifici en l’entorn fràgil, analitzar la raó de ser del museu a dia d’avui, complir els requisits del programa, estructurar aquest programa perquè els espais que en resultin potenciïn la riquesa de les relacions visuals per destacar els atributs de l’edifici, aconseguir espais generosos per exposicions i trobades, clarificar el recorregut expositiu, aconseguir la il·luminació uniforme pròpia de qualitat de museu, convertir en interiors els espais exteriors i en exteriors els espais interiors... Per tot plegat l’edifici ha de ser serè, amable acollidor, clar en la seva concepció evitant la competència entre el continent i el contingut: Projectarem un edifici que aparenta una sola planta, que resta per sota de l’alçada dels dos edificis existents de la fàbrica, però que disposa per sota de la cota zero (excavant) del volum necessari pels grans formats que caracteritzen el pintor. Els edificis de la fàbrica els rehabilitem recuperant en un dels cossos la planta primera, a l’altra no. La part d’edificació nova té voluntat de passar desapercebuda, la pensem de formigó encofrat amb taulons de fusta. Ho deixarem sense pintar. La mateixa fusta emmarcarà els lluernaris i les obertures cap als patis. S’accedeix a través del gran porxo que omple l’espai entre els edificis de la fàbrica.