Col legi d'Arquitectes Casa de les Animes a Tarragona, 2004

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Tarragona, Casa de les Ànimes, Tarragona, 2004.FINALISTA CONCURS RESTRINGIT.

Aquest era el plantejament: Un nou pas des del carrer de l’arc de Sant Llorenç al Col·legi d’Arquitectes: els espais interiors del Col·legi es desgranen cap els diferents accessos; un accés principal, l’actual entrada del carrer de Sant Llorenç 20-22 ; la planta baixa és uns espai obert per on hi conviuen les restes del lapidari i l’actual pati dels peixos (pati col·legial), amb la connexió nova al carrer de l’Arc de Sant Llorenç; preservar la llanterna de la Casa de les Ànimes com element simbòlic de l’imaginari ciutadà manteniment en la seva posició, reforçant la seva visió llunyana; dos edificis pristins paral·lels units per un pati en comú i l’espai de connexió de la llanterna; accés propi i representativitat per a cada una de les entitats que participen de l’operació, sempre sota el paraigua d’una unitat de conjunt amb el Col·legi d’Arquitectes; un edifici únitari pel COAC, edifici únic en dues ales, l’ala existent i la de nova construcció, a l’entorn del pati actual com element central de la proposta; un edifici per a la Caixa d’Arquitectes en tres plantes des del carrer de l’Arc de Sant Llorenç 3 amb accés independent; un edifici pel Gremi de pagesos de Sant Lloreç i Sant Isidre en tres plantes des del carrer de l’Arc de Sant Llorenç 7 manteniment de l’accés a l’església i del caràcter de la institució.