Mercat Abaceria, Barcelona 2015

Mercat Abaceria, Gràcia, Barcelona, 2015.

Enderrocar l’edificació que envolta la construcció original del mercat cobert corresponent a l’any 1892, duta a terme per l’arquitecte Joan Pau Torras Guardiola, a fi de recuperar els valors originals de l’edifici. Això permet:

Recuperar l’amplada dels carrers Torrijos, Mare de Déu dels Desemparats i Puigmartí guanyant més peatonalitat i nivell lumínic natural a l’entorn de les finques residencials.

Alliberar aquestes zones laterals dels carrers Torrijos i Mare de Déu dels Desemparats perquè de forma flexible es puguin ocupar temporalment amb les parades dels pagesos, aparcaments de motos o els usos que es considerin més adequats.

Situar les rampes d’accés i sortida de tot tipus de vehicles que fan ús dels soterranis del mercat, a la franja alliberada del carrer Puigmartí sense haver d’hipotecar per aquesta funció l’espai de l’interior original de les tres naus del mercat.

Recuperar les característiques dels accessos originals al mercat optimitzant la comunicació visual i física entre l’interior i els espais exteriors.

Agrupar les parades exteriors al front de Travessera de Gràcia reconeixent el seu valor comercial i donant especificitat a aquesta façana.

Recuperar la coberta adequant-la a les normatives tenint en compte la considearció que té de façana per tot el teixit residencial que envolta el mercat. Es proposa:

Substitució integral de la coberta de les tres naus del mercat, ( seguint els protocols necessaris per aquest tipus de deconstrucció) recuperant estrictament la seva geometria original que no és l’actual ( que permet augmentar l’entrada de llum), per un sistema lleuger de panells sándwich (aïllament 10 cm) amb acabat exterior de zinc. Interiorment es proposa mantenir tota l’estructura vista i la cara interior del sandwich revestida de plafó de fusta OSB.

Recuperar amb la geometria original els espais d’entrada de llum entre les cobertes de les tres naus eliminant elements opacs i incorporant tancaments de policarbonat o uglass (autonetejables) i així reforçar la potent impressió original de lleugeresa que transmeten.

Incorporar a la nau sud ( carrer Puigmartí) col·lecors solars amb la tecnología que permet adaptar-los a la geometría de les coberta per abastir el consum d’a.c.s de dutxes de vestidors i serveis tant de supermercat com de mercat. La seva posició respon a l’orientació i a la proximitat en vertical dels equips.

Projectar un sistema de retícula de serveis accessible que resolgui una de les qüestions més importants en un edifici d’aquestes característiques: la complexitat i coherència de tots els sistemes d’instal·lacions sense hipotecar la possibilitat d’organitzar el programa de manera flexible.

La construcció d’aquestes galeries tècniques es proposa senzilla i econòmica: unes estructures lleugeres a base de tubs d’acer folrats amb taulons cargolats de fusta serrada fàcilment intercanviable resten a l’espera de què les diferents parades s’hi apropin i s’organitzin seguint l’esquema pautat.

La totalitat de les parades es recolzen en aquest sistema de galeries accessibles i registrables per on arriben subministres, clima, i es permeten ventilacions, evacuació de gasos, de fums …)