Umbracle als Jardins del Cementiri Vell, El Prat de Llobregat, 2019

Umbracle. El Prat de Llobregat.

Actualment la Plaça on està previst ubicar l'umbracle és un espai diàfan que acull les activitats d’esbarjo necessàries i pròpies del veïnat. La Plaça és un espai urbanitzat de fa unes dècades i disposa de tots els elements propis de l’espai urbà: paviments, mobiliari, arbrat, il·luminació, jocs infantils... L’estat general és bo i no es detecten patologies evidents després d’una inspecció visual. No existeixen activitats concretes que condicionin el projecte més que de forma ocasional el mercat provisional de segona mà. Els requeriments de l’encàrrec es desprenen de la consulta ciutadana on es demana dotar d’ombra aquest espai diàfan que és la Plaça del cementiri vell. L’orientació de la Plaça fa pensar que la posició òptima de la pèrgola haurà de ser prop del carrer Lo Gaiter del Llobregat a fi de controlar satisfactòriament l’abatiment de l’ombra. També es considerarà la col·laboració que el nou objecte pugui aportar pel que fa a l’alineació de les edificacions en aquest vial. La superfície d’ombra haurà de garantir que els usos d’estada, de joc, de passeig... disposin d’una àrea condicionada en aquest sentit d’aproximadament 200 m2. Així mateix es garantirà que el desplaçament de l’ombra abatuda a sobre de la superfície de la Plaça sigui efectiva el màxim de les hores del dia durant les èpoques més caloroses. Així mateix a les èpoques més fredes es garantirà que que l’ombra no perjudiqui l’assolellament. Caldrà considerar l’alçada de l'umbracle en relació a l’entorn edificat en relació al cementiri vell. El suport de la pèrgola no haurà de perjudicar la fluïdesa dels recorreguts de la Plaça ni dels seus usos ni malmetre el paviment actual que cal mantenir intacte. S’estudiaran les possibilitats de la qualitat de l’ombra, grau de transparència, textura i valors de la proposta. També es considerarà en el projecte la facilitat i l’economia de manteniment, així com assegurar l’anti vandalisme del nou objecte. El pressupost destinat a l’execució de la pèrgola és una darrera condició per treballar de forma continguda, optimitzant els recursos, ajustant-se a les possibilitats de la seva execució per augmentar-ne la qualitat i adaptar-se a la necessitat de les persones. El projecte es plantejarà des de la contenció per poder aprofundir en els plantejaments i multiplicar els bons resultats.