Carrer Austràlia a Badalona, 2014

Ordenació i reurbanització del carrer Austràlia / Doctor Bassols, Llefià, Badalona, Barcelonés, 2014.

El projecte preveu la creació d’una gran plaça en aquesta zona, respectant la generosa vegetació existent tant pel que fa a l'arbrat de diferents espècies com als elements arbustius, incrementant la zona verda pública així com revaloritzant els generosos espais verds privats adjacents en la majoria dels baixos dels blocs d'habitatges existents. Una traça en zig-zag defineix un voral de formigó que quan és necessari es transforma en muret/banc i es clava a la topografia existent formalitzant dos grans espais d’estada i de jocs. S’elimina prèviament el vial que connecta el carrer d’Austràlia amb Doctor Bassols i que en l’actualitat és un espai d’aparcament no controlat. La reurbanització d’aquesta zona permet reordenar l’aparcament per a un total de 71 vehicles. El projecte inclou la renovació del paviment, nou enllumenat públic, nou clavegueram, ampliació de voreres, el manteniment de l’arbrat actual i la plantació de noves espècies. També es preveuen grups de contenidors soterrats de residus, nou mobiliari urbà, papereres i jocs infantils amb paviments de cautxú. S’instal·larà una xarxa de reg i es renovarà la xarxa d’aigua.