Centre d'Assistencia Primaria a Polinya, 2006

Sergi Serra & Marta Adroer: Cap Polinya, Polinya Sergi Serra & Marta Adroer: Cap Polinya, Polinya Sergi Serra & Marta Adroer: Cap Polinya, Polinya Sergi Serra & Marta Adroer: Cap Polinya, Polinya Sergi Serra & Marta Adroer: Cap Polinya, Polinya Sergi Serra & Marta Adroer: Cap Polinya, Polinya Sergi Serra & Marta Adroer: Cap Polinya, Polinya Sergi Serra & Marta Adroer: Cap Polinya, Polinya Sergi Serra & Marta Adroer: Cap Polinya, Polinya Sergi Serra & Marta Adroer: Cap Polinya, Polinya Sergi Serra & Marta Adroer: Cap Polinya, Polinya Sergi Serra & Marta Adroer: Cap Polinya, Polinya Sergi Serra & Marta Adroer: Cap Polinya, Polinya