Seu de mercats IMMB, Barcelona 2016.

Sergi Serra & Marta Adroer: Seu IMMB, Barcelona. Sergi Serra & Marta Adroer: Seu IMMB, Barcelona. Sergi Serra & Marta Adroer: Seu IMMB, Barcelona. Sergi Serra & Marta Adroer: Seu IMMB, Barcelona. Sergi Serra & Marta Adroer: Seu IMMB, Barcelona. Sergi Serra & Marta Adroer: Seu IMMB, Barcelona. Sergi Serra & Marta Adroer: Seu IMMB, Barcelona.