Habitatges VPO per a la UGT a Barcelona, 2005-2007

Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges 2004, Barcelona