Habitatges a Vic La Gardiole, 2012

Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges  Vic La Gardiole Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges  Vic La Gardiole Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges  Vic La Gardiole Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges  Vic La Gardiole Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges  Vic La Gardiole Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges  Vic La Gardiole