Habitatges VPO la Chanca, Pedrizas Norte a Almeria, 1999

Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges a la Chanca, Almeria Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges a la Chanca, Almeria Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges a la Chanca, Almeria Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges a la Chanca, Almeria Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges a la Chanca, Almeria Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges a la Chanca, Almeria Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges a la Chanca, Almeria Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges a la Chanca, Almeria Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges a la Chanca, Almeria Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges a la Chanca, Almeria Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges a la Chanca, Almeria Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges a la Chanca, Almeria Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges a la Chanca, Almeria Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges a la Chanca, Almeria Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges a la Chanca, Almeria Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges a la Chanca, Almeria Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges a la Chanca, Almeria Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges a la Chanca, Almeria