Habitatges Vora de les Rondes Unitat 12-C a Barcelona, 1996

Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges PMHB Vores de les Rondes, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges PMHB Vores de les Rondes, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges PMHB Vores de les Rondes, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges PMHB Vores de les Rondes, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges PMHB Vores de les Rondes, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges PMHB Vores de les Rondes, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges PMHB Vores de les Rondes, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges PMHB Vores de les Rondes, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges PMHB Vores de les Rondes, Barcelona Sergi Serra & Marta Adroer: Habitatges PMHB Vores de les Rondes, Barcelona