Passarel.la peatonal sobre el riu Cinca, 2007

Sergi Serra & Marta Adroer: Passarel·la peatotal sobre el riu Cinca Sergi Serra & Marta Adroer: Passarel·la peatotal sobre el riu Cinca Sergi Serra & Marta Adroer: Passarel·la peatotal sobre el riu Cinca Sergi Serra & Marta Adroer: Passarel·la peatotal sobre el riu Cinca Sergi Serra & Marta Adroer: Passarel·la peatotal sobre el riu Cinca Sergi Serra & Marta Adroer: Passarel·la peatotal sobre el riu Cinca Sergi Serra & Marta Adroer: Passarel·la peatotal sobre el riu Cinca