Marta Adroer Puig, arquitecta

 • 2012-2014 Professora Tutora PFC i TFG a l’Escola d’Arquitectura i Enginyeria de l’Edificació de La Salle, Universitat Ramon Llull. Barcelona.
 • 2012-2014 Professora associada coordinadora de Tecnología 2 a l’Escola d’Arquitectura del Vallès ETSAV
 • 2011-2012 Professora coordinadora CIA (Construcció interior avançada) Optativa de Grau i Master de Tecnologia a l’Escola d’Arquitectura del Vallès ETSAV
 • 2010-2012 Professora TOSCA (Taller de solucions constructives arquitectòniques) Optativa de Grau a l’Escola d’Arquitectura del Vallès ETSAV
 • 2010-2013 Professora associada de Construcció V i TAP A (Taller de projectes i tecnología a l’Escola d’Arquitectura del Vallès ETSAV
 • 2006-2013 Professora associada de Construció II a l’escola d’arquitectura de La Salle, Universitat Ramon Llull. Barcelona.
 • 2003-2006 Professora associada de Construció I a l’escola d’arquitectura de La Salle, Universitat Ramon Llull. Barcelona.
 • 2006 Obtenció del diploma d’Estudis Avançats DEA.
 • 2005 Crèdits per a l’obtenció de DEA treball de recerca “ L’arquitectura de Jordi Adroer als anys 60” línia de doctorat “ La Forma Moderna “ en l’àmbit docent “ El sentido de la Arquitectura Moderna” dins del programa de doctorat de Projectes Arquitectònics, dirigit per Helio Piñón
 • 2003–2005 Crèdits fase de recerca en la línia de doctorat “ La Forma Moderna “ en l’àmbit docent “El sentido de la Arquitectura Moderna” dins del programa de doctorat de Projectes Arquitectònics, dirigit per Helio Piñón. Treballl d’investigació tutelat per La Dr. Teresa Rovira amb el títol “L’arquitectura de Jordi Adroer als anys 60
 • 1999–2003 Directora, juntament amb l’arquitecte Sergi Serra, de la revista professional Eupalinos, editada per la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell.
 • 2003 Professora associada al Master de la Salle MECA
 • 2000–2001 Directora de projectes a l’Institut Cerdà, a l’entorn de la qualitat ambiental i l’edificació sostenible.
 • 1998–2000 Col·laboració a l’Institut Cerdà, àrea d’energia i mediambient en diversos projectes. Col·laboració amb l’Institut Cerdà en el projecte: “Nova seu del Departament d’Interior. Assessorament energètic”, Capítol Envoltant tèrmica: limitació de la demanda” i “Distintiu de garantia de qualitat ambiental”. Col·laboració amb l’Institut Cerdà en el projecte “Criteris de sostenibilitat per al desenvolupament de sols residencials, industrials i terciaris”. Col·laboració amb l’Institut Cerdà i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en el document “Objectius i criteris de sostenibilitat de planejament general d’ordenació urbanística” per a un creixement urbà sostenible de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Col·laboració amb l’institut Cerdà i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per l’elaboració de la “Guia de bones pràctiques de l’edificació sostenible local” i l’eina informàtica per a la vinculació de les mesures de millora a les bonificacions fiscals. Col·laboració amb l’Institut Cerdà en l’elaboració de l’informe sobre l’impacte visual sobre la ciutat de Barcelona de l’edifici Vela de R. Bofill. Per l’Autoritat portuària Port Autònom de Barcelona. Col·laboració amb l’Institut Cerdà en el projecte URBE: “Eficiencia energética en el Planeamiento Urbano” Amb la Col·laboració del IDAE i els ajuntaments de Barcelona, Sabadell, Molins de Rei, Vilanova i la Geltrú, Madrid i Alcoi. Inclou l’elaboració de “Abac per a la medició d’ombres a l’espai urbà”.
 • 1990–1991 Col·laboració al despatx de Lluís Clotet i Ignacio Paricio
Sergi Serra & Marta Adroer, imatge del despatx de Barcelona